اخبار

روز دوشنبه مورخ 97/11/15 جلسه راه اندازی پروژه اجرای طرح شبکه فاضلاب شهر کرمان با حضور مدیران ارشد گروه مشارکت در دفتر مدیر عامل شرکت اب و فاضلاب کرمان انجام گردید

۱۸ بهمن ۱۳۹۷

روز دوشنبه مورخ 97/11/15 جلسه راه اندازی پروژه اجرای طرح شبکه فاضلاب شهر کرمان با حضور مدیران ارشد گروه مشارکت در دفتر مدیر عامل شرکت اب و فاضلاب کرمان انجام گردید.

لازم به ذکر است که مجری این قرارداد گروه مشارکت BMM متشکل از شرکت فولاد بوتیای ایرانیان،شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان (مانا) و شرکت مهندسی معیارصنعت خاورمیانه می باشد.
ضمنا عصر همان روز مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان جناب آقای مهندس علیزاده و هیئت محترم همراه از کارخانه گندله سازی و پروژه های در حال اجرای مجتمع فولاد بوتیای ایرانیان بازدید بعمل آورده و طی نشستی صمیمانه در خصوص زمینه های همکاری مشترک و برنامه های تحقیق و توسعه به بحث و تبادل نظر پرداختند.