اخبار

حضور فعال و موفق شرکت فولاد بوتیای ایرانیان در سمپوزیم فولاد 97 ایران

۷ اسفند ۱۳۹۷

شرکت فولاد بوتیای ایرانیان هم راستا با سیاست گذاریهای کلان و در کنار سایر شرکتهای ممتاز فولادی کشور در بیست و یکمین همایش پژوهشگران، مدیران و کارشناسان صنعت فولاد کشور با عنوان سمپوزیوم فولاد 97 حضوری شایسته و فعال از خود به ثبت رساند.

از 307 مقاله واصل شده به سمپوزیم بین المللی فولاد 97، تعداد 115 مقاله به صورت نهایی پذیرفته شدند که در این میان شرکت فولاد بوتیای ایرانیان موفق به اخذ پذیرش تعداد 5 مقاله شد. از دیگر فعالیتهای انجام شده شرکت فولاد بوتیای ایرانیان در این سمپوزیوم می توان به ارائه مطالب کاربردی-تخصصی در جلسات تخصصی، تبادل نظر با ذینفعان، شناسایی فرصتها، معرفی هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) و جایگاه شرکت فولاد بوتیای ایرانیان اشاره کرد.

سمپوزیم فولاد ایران که هرسال توسط انجمن آهن و فولاد ایران با هدف ایجاد زمینه مساعد ارتباط و گردهمایی پژوهشگران و متخصصان، ارتقاء سطح دانش فنی، ایجاد زمینه مشارکت در فعالیتهای علمی و تحقیقاتی صنعت فولاد کشور برگزار می شود؛ در سالجاری موضوع «اثرات رشد نامتوازن صنعت فولاد بر پایداری آن» را در دستور کار داشت.

در سمپوزیم فولاد سالجاری فناوریهای نوین صنعت فولاد در جهت حفظ محیط زیست، فناوری پسماند، راهکارهای علمی و عملی افزایش بهرهوری، راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت فولاد، راهکارهای بهینه سازی مصرف آب در صنعت فولاد، طرح چالشها و فرصتهای صنعت فولاد در حوزه هایی مانند تامین مواد اولیه، محیط زیست، توسعه، تکنولوژی، بهبود خواص مکانیکی محصولات فولادی و همچنین آینده صنعت فولاد به بحث و بررسی گذاشته شد.

در پایان این رویداد علمی و صنعتی جناب آقای مهندس خسروی راد مدیرعامل محترم شرکت فولاد بوتیای ایرانیان ضمن قدردانی از تلاش نویسندگان مقالات، مجدداً تاکید نمودند که شرکت فولاد بوتیای ایرانیان در چارچوب روشهای اجرایی تحقیق و توسعه از تلاشهای علمی و انتشار مقالات تخصصی صنعت فولاد در تمامی سطوح پرسنلی کلیه کارکنان شرکت فولاد بوتیای ایرانیان که در راستای اهداف و اولویت های کاری شرکت باشد حمایت لازم به عمل می آورد.