اخبار

بازدید مدیر عامل محترم شرکت مادر تخصصی میدکو جناب آقای دکتر پورمند از پروژه های مجتمع فولاد بوتیای ایرانیان/ 97/12/07

۸ اسفند ۱۳۹۷

پروژه طرح توسعه کلیدخانه

 

پروژه تصفیه خانه

 
 

راه اندازی ناحیه انباشت و برداشت