اخبار

آیین رونمایی از استقرار پروژه سامانه مدیریت و پایش اطلاعات درختان با نام سمپاد با حضور مدیریت محترم عامل و جمعی از مدیران مجموعه مقارن با روز درختکاری برگزار گردید.

۱۵ اسفند ۱۳۹۷

این پروژه نوآورانه و مکانیزه برای اولین بار در کشور جهت حفظ ارزش خلق شده بواسطه ایجاد فضاهای سبز در نواحی صنعتی با هدف شناسایی ، ردیابی و حفاظت از درختان بصورت مکانیزه و با استفاده از تکنولوژی های حوزه فناوری اطلاعات تحت نرم افزار تخصصی اجرا گردیده است.

از مزایای قابل توجه این پروژه می توان به موارد زیر اشاره نمود :
_ تنوع در مکانیزم پایش درختان و ثبت اطلاعات در محل با استفاده از بارکد و RFID
_ قابلیت هوشمند سازی و ارائه راهکارهای به زراعی
_ تنوع در تدوین گزارشات گوناگون و سفارشی سازی
_ سهولت در تحلیل داده ها و ‌داشبوردهای مدیریتی