اخبار

مراسم کاشت نهال توسط پرسنل شرکت فولاد بوتیای ایرانیان در روز درختکاری

۱۶ اسفند ۱۳۹۷

به منظور گرامیداشت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری حدود 500 اصله درختچه توسط کارکنان شرکت فولاد بوتیای ایرانیان در اراضی مجاور مجتمع ( بیش از هزار و سیصد هکتار در محدوده پیرامونی ) غرس گردید.