اخبار

بازدید مدیر عامل محترم شرکت مادر تخصصی میدکو جناب آقای دکتر پورمند از پروژه های مجتمع فولاد بوتیای ایرانیان_ 97/12/21

۲۲ اسفند ۱۳۹۷

پروژه تصفیه خانه

 

پروژه DRI Storage Bins

 

ناحیه انباشت و برداشت

 

پروژه واگن برگردان