اخبار

بازدید مدیر عامل محترم شرکت مادر تخصصی میدکو جناب آقای دکتر پورمند از پروژه های مجتمع فولاد بوتیای ایرانیان_ مورخ- ۹۸/۷/۲

۲ مهر ۱۳۹۸

پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی

 

پروژه فولاد سازی