اخبار

کسب تندیس سیمین جایزه مدیریت دانش در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

۸ مهر ۱۳۹۸

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش با رویکرد توسعه منابع توسط انجمن مدیریت ایران و اتریش در ۸ مهر ماه سال ۹۸ همزمان با بزرگداشت سالروز مولانا در دانشگاه خاتم تهران برگزار گردید، این کنفرانس که از حمایت وزارتخانه های کشور ، دانشگاه های دولتی و انجمن و تشکل های علمی و اجرایی برخوردار بود به منظور ارزیابی نظام مدیریت دانش برای بیشتر از ۲۰ شرکت از صنایع مختلف معدنی ، پتروشیمی ، ساختمانی ، بانکی و خدماتی براساس مدل KM4D بعمل آمد. که در انتهای این فرآیند شرکت فولاد بوتیای ایرانیان شایسته دریافت تندیس سیمین درخت دانشی و تکرار این جایگاه در دومین دوره برگزاری این فرایند گردید.