اخبار

بازدید مدیر عامل محترم شرکت مادر تخصصی میدکو جناب آقای دکتر پورمند از پروژه های مجتمع فولاد بوتیای ایرانیان_ مورخ 98/7/30

۳۰ مهر ۱۳۹۸

کارخانه گندله سازی

 

پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی

 

پروژه ناحیه فولاد سازی