اخبار

مراسم بهره برداری از جاده دسترسی نیروگاه بوتیا و کارخانه آهک ممرادکو

۲ ارديبهشت ۱۳۹۹

روز سه شنبه مورخه ٩٩/٢/٢ مراسم بهره برداری از جاده دسترسی نیروگاه بوتیا و کارخانه آهک ممرادکو برگزار گردید در ابتدا این مراسم جناب آقای مهندس خسروی راد مدیریت عامل محترم شرکت فولاد بوتیای ایرانیان به تشریح فعالیتهای انجام شده در  این پروژه پرداختند و در ادامه این جاده به دست جناب آقای دکتر پورمند مدیرعامل محترم شرکت مادر تخصصی میدکو افتتاح گردید. شایان ذکر است جاده دسترسی نیروگاه بوتیا و کارخانه آهک ممرادکو به طول ٧٧٠٠ متر و هزینه بالغ بر ١۵۴ میلیارد ریال در مدت ٩ ماه احداث گردید.