اخبار

رکورد تولید ماهیانه گندله در فولاد بوتیای ایرانیان شکسته شد

۱ تير ۱۳۹۹

با همت و تلاش پرسنل تلاشگر و زحمتکش کارخانه گندله سازی بوتیای ایرانیان و با پشتیبانی سایر واحدهای ذیربط این شرکت تولید ماهیانه گندله سنگ آهن در خردادماه ۹۹ به ۱۸۰ هزارتن رسید که ۱۰ هزار تن بیشتر از آخرین رکورد ماهیانه، از زمان راه اندازی کارخانه میباشد.