اخبار

برگزاری آزمون استخدامی شرکت فولاد بوتیای ایرانیان

۴ مهر ۱۳۹۹

سومین آزمون استخدامی شرکت فولاد بوتیای ایرانیان در روزهای 3 و 4 مهرماه 1399 در چهار مقطع تحصیلی دیپلم، کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد با نظارت دانشگاه علوم پزشکی شهرستان کرمان و رعایت کامل دستورالعملهای پیشگیری و مقابله با ویروس  کووید 19 برگزار گردید.