اخبار

‌‎موفقیت شرکت فولاد بوتیای ایرانیان در سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت ‌دانشی با رویکرد رهبری دانشگران (KM4D)

۹ مهر ۱۳۹۹

سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت ‌دانشی با رویکرد رهبری دانشگران به همت انجمن مدیریت ایران و با همکاری انجمن مدیریت دانش اتریش و دانشگاه خاتم برگزار شد.
‌‎این همایش در تاریخ 8 مهر 1399 با حضور جناب آقای دکتر قاسمی رییس انجمن مدیریت ‌ایران،  جناب آقای دکتر پورمند مدیرعامل شرکت میدکو، جناب آقای دکتر برندنر(Brandner) رییس انجمن مدیریت ‌دانش اتریش و جمعی از استادان، فرهیختگان و دانش‌پژوهان این حوزه برگزار شد.
‌‎«در پایان شرکت فولاد بوتیای ایرانیان در میان تمام سازمان های شرکت کننده موفق به کسب مقام اول و مفتخر به دریافت تندیس سیمین گردید».