اخبار

بازدید مدیر عامل شرکت احیا استیل فولاد بافت از کارخانه گندله سازی شرکت فولاد بوتیای ایرانیان

۱۸ مرداد ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد بوتیای ایرانیان روز دوشنبه مورخ 1400/5/18 جناب آقای  مهندس گودرزی مدیر عامل شرکت احیا استیل فولاد بافت و مدیران ارشد پروژه های این شرکت  از کارخانه گندله سازی شرکت فولاد بوتیای ایرانیان بازدید بعمل آورده و در جلسه مشترک با جناب آقای دکتر محمدرضا خسروی راد مدیرعامل شرکت فولاد بوتیای ایرانیان و مدیران ارشد این شرکت، در جریان پیشرفت سایر پروژه های شرکت فولاد بوتیای ایرانیان قرار گرفته و در خصوص همکاری در زمینه های مختلف به بحث و تبادل نظر پرداختند.