پروژه کارخانه ذوب و ریخته گری

نام طرح / پروژه: پروژه کارخانه ذوب و ریخته گری
ظرفیت کارخانه /پروژه: 1.5 میلیون تن
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: کرمان، کیلومتر 17 کمربندی امام رضا (ع)، جاده دسترسی مجتمع فولاد بوتیای ایرانیان
تاریخ شروع پروژه: ۲۶ مرداد ۱۳۹۰
مشخصات مواد اولیه مورد نیاز: آهن اسفنجی

تکنولوژی : کوره قوس الکتریکی

 

تکنولوژیست : شرکت DANIELI ایتالیا 

 

پیمانکار : شرکت DANIELI ایتالیا با مشارکت شرکت مانا

 

مشاور پروژه : شرکت مهندسی برسو