اخبار

بازدید مدیر عامل محترم شرکت مادر تخصصی میدکو جناب آقای دکتر پورمند از پروژه های مجتمع فولاد بوتیای ایرانیان_ مورخ 98/6/17

۱۷ شهريور ۱۳۹۸

پروژه نیروگاه

پروژه تصفیه خانه آب