کارخانه آهن اسفنجی (احیا)
  • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : کرمان، کیلومتر 17 کمربندی امام رضا (ع)، جاده دسترسی مجتمع فولاد بوتیای ایرانیان

میزان پیشرفت پروژه ( 69 درصد )

میزان پیشرفت پروژه ( 93 درصد )

میزان پیشرفت پروژه ( 17 درصد )