کارخانه آهن اسفنجی (احیا)
  • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : کرمان، کیلومتر 17 کمربندی امام رضا (ع)، جاده دسترسی مجتمع فولاد بوتیای ایرانیان

میزان پیشرفت پروژه ( 75 درصد )

میزان پیشرفت پروژه ( 95 درصد )

میزان پیشرفت پروژه ( 18 درصد )