پروژه کارخانه ذوب و ریخته گری
  • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : کرمان، کیلومتر 17 کمربندی امام رضا (ع)، جاده دسترسی مجتمع فولاد بوتیای ایرانیان

میزان پیشرفت پروژه ( 38 درصد )

کارخانه تولید آهن اسفنجی
  • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : کرمان، کیلومتر 17 کمربندی امام رضا (ع)، جاده دسترسی مجتمع فولاد بوتیای ایرانیان

میزان پیشرفت پروژه ( 23 درصد )

میزان پیشرفت پروژه ( 6 درصد )

میزان پیشرفت پروژه ( 2 درصد )