نیروگاه سیکل ترکیبی

نام طرح / پروژه: نیروگاه سیکل ترکیبی
ظرفیت کارخانه /پروژه: 450 مگاوات
تاریخ شروع پروژه: ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

تکنولوژی : توربین کلاس F با راندمان 58/4

 

تکنولوژیست : شرکت FATA ایتالیا 

 

پیمانکار : شرکت FATA ایتالیا با مشارکت شرکت مانا

 

مشاور پروژه : شرکت معیار صنعت خاورمیانه