اخبار

برگزاری دومین دوره ارزیابی جایزه بین المللی مدیریت دانش

۲۳ شهريور ۱۳۹۸

روز شنبه مورخ 23/6/98  جلسه ارزیابی جایزه بین المللی مدیریت دانش KM4D توسط تیم ارزیابی انجمن مدیریت ایران در محل مجتمع فولاد بوتیای ایرانیان برگزار گردید .

این فرآیند در حالی صورت پذیرفت که شرکت فولاد بوتیای ایرانیان در اولین دوره این جایزه موفق به کسب مقام اول و دریافت تندیس سیمین گردید