اخبار

جلسه مشترک مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان با مدیر عامل شرکت فولاد بوتیای ایرانیان

۱۶ مهر ۱۳۹۸

روز سه شنبه مورخ 98/7/16 جناب آقای مهندس رشیدی مدیرعامل محترم شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان و هیئت همراه با حضور در محل مجتمع فولاد بوتیای ایرانیان در جلسه مشترک با جناب آقای مهندس خسروی راد مدیر عامل محترم شرکت فولاد بوتیای ایرانیان و جمعی از مدیران ارشد این شرکت، در جریان پیشرفت پروژه های جاری شرکت فولاد بوتیای ایرانیان و پروژه جمع آوری و انتقال فاضلاب شهر کرمان قرار گرفتند.