اخبار

بازدید مدیر عامل محترم شرکت مادر تخصصی میدکو جناب آقای دکتر پورمند از پروژه های مجتمع فولاد بوتیای ایرانیان_ مورخ 98/7/16

۱۶ مهر ۱۳۹۸

پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی

پروژه فولاد سازی