اخبار

مراسم آغازین پروژه اجرای شبکه جمع آوری ، خط انتقال و تصفیه خانه های فاضلاب شهر کرمان با حضور دکتر اردکانیان وزیر محترم نیرو برگزار گردید

۲۰ آبان ۱۳۹۸

روز دوشنبه مورخ ٩٨/٨/٢٠ مراسم آغازین پروژه اجرای شبکه جمع آوری، خط انتقال و تصفیه خانه های فاضلاب شهر کرمان با حضور آقای دکتر اردکانیان وزیر محترم نیرو جناب آقای دکتر زاهدی و جناب آقای دکتر پور ابراهیمی نمایندگان محترم شهر کرمان در مجلس شورای اسلامی جناب آقای مهندس خسروی راد مدیریت محترم عامل شرکت فولاد بوتیای ایرانیان و جمعی از مسئولین در محل تصفیه خانه شهر کرمان برگزار گردید قابل ذکر است پروژه فوق با سرمایه گذاری و اجرای گروه مشارکت BMM ( شرکت فولاد بوتیای ایرانیان - شرکت مانا- شرکت معیارصنعت خاورمیانه) از شرکتهای زیر مجموعه هلدینگ میدکو در مدت ۵ سال با اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر کرمان به طول ١۴۵٠ کیلومتر - خط انتقال ١٢ کیلومتر - ٣ مدول تصفیه خانه به ظرفیت ۹۰ هزار مترمکعب انجام خواهد شد.