اخبار

بازدید نماینده معاونت بهداشت استان کرمان و نماینده بازرسی اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی از مجتمع فولاد بوتیای ایرانیان

۲۰ فروردين ۱۳۹۹

روز سه شنبه مورخ ٩٩/١/١٩ جناب آقای عباسی  نماینده معاونت بهداشت استان کرمان و جناب آقای یونسی پور نماینده بازرسی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان از مجتمع فولاد بوتیای ایرانیان بازدید به عمل آورده و در جلسه مشترک با حضور آقای مهندس خسروی راد مدیر عامل محترم شرکت فولاد بوتیای ایرانیان و سایر مدیران ارشد شرکت در جریان اقدامات شرکت در حوزه پیشگیری و مبارزه با شیوع ویروس کرونا قرار گرفتند لازم به ذکر است این بازدید در جهت صدور مجوز فعالیت به واحدهای کاری صنایع و معادن و کارخانجات و کارگاه ها تا عادی شدن شرایط همه گیری ویروس کرونا، از مجتمع فولاد بوتیای ایرانیان بعمل آمد.