اخبار

موفقیت شرکت فولاد بوتیای ایرانیان در دریافت گواهینامه استاندارد مدیریت انرژی ISO 50001-2018

۸ ارديبهشت ۱۳۹۹

در راستای برنامه های توسعه مدیریت و سازمان ، شرکت فولاد بوتیای ایرانیان موفق به اخذ گواهینامه ارزشمند مدیریت انرژی ISO 50001-2018 بعنوان اولین شرکت در میان شرکت های تابعه هلدینگ میدکو گردید. ممیزی خارجی این استاندارد طی ۴ روز  توسط تیم ممیزی شرکت SGS بعمل آمده و در پایان شرکت فولاد بوتیای ایرانیان شایسته دریافت گواهینامه معرفی گردید.