اخبار

حضور فرماندار محترم شهر کرمان در مجتمع فولاد بوتیای ایرانیان

۱۶ تير ۱۳۹۹

روز دوشنبه مورخ 99/4/16 جناب آقای مهندس بابایی فرماندار شهر کرمان به همراه آقای مهندس حاج غنی بخشدار شهر چترود در جلسه ای مشترک با جناب آقای مهندس خسروی راد مدیرعامل شرکت فولاد بوتیای ایرانیان و مدیران ارشد این شرکت، در جریان پیشرفت پروژه های جاری شرکت قرار گرفتند و در ادامه از پروژه کارخانه ذوب و ریخته گری شرکت فولاد بوتیای ایرانیان بازدید بعمل آوردند.