اخبار

حضور مدیر کل گمرکات استان کرمان در مجتمع فولاد بوتیای ایرانیان

۲۳ تير ۱۳۹۹

روز دوشنبه مورخ 99/4/23 جناب آقای قادر مدیرکل گمرکات استان کرمان  در جلسه ای مشترک با جناب آقای مهندس خسروی راد مدیرعامل شرکت فولاد بوتیای ایرانیان و مدیران ارشد این شرکت، در جریان پیشرفت پروژه های جاری شرکت قرار گرفتند و در ادامه از پروژه های جاری شرکت فولاد بوتیای ایرانیان بازدید بعمل آوردند.