اخبار

برگزاری جلسه ارزیابی مدل تعالی HSEC میدکو

۱۸ آبان ۱۳۹۹

روز یکشنبه ٩٩/٨/١٨ جلسه ارزیابی مدل تعالی HSEC میدکو، پروژه فولاد سازی شرکت فولاد بوتیای ایرانیان با حضور تیم ارزیابی واحد HSEC میدکو در محل مجتمع بوتیای ایرانیان برگزار گردید.