اخبار

تست حرکتی بازوهای نگهدارنده الکترودهای کوره EAF

۱۹ اسفند ۱۳۹۹

روز سه شنبه مورخ ٩٩/١٢/١٩ با حضور آقای دکتر پورمند مدیرعامل شرکت مادر تخصصی ( هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه ( میدکو)، تست حرکتی بازوهای نگهدارنده الکترودهای  کوره EAF، کارخانه فولاد سازی فولاد بوتیای ایرانیان با موفقیت انجام شد تا گامی دیگر در جهت راه اندازی کارخانه فولاد سازی برداشته شود.