اخبار

شرکت فولاد بوتیای ایرانیان با همکاری دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می‌کند: کارگاه آموزشی: «هیدروژن در برنامه گذار انرژی جهانی و استراتژی‌های تولید فولاد کم‌کربن»

۷ اسفند ۱۴۰۱

شرکت فولاد بوتیای ایرانیان در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود و برقراری ارتباط موثر بین صنعت و دانشگاه و همچنین در راستای تحقق توسعه پایدار صنعت فولاد، با همکاری دانشگاه شهید باهنر کرمان کارگاه «هیدروژن در برنامه گذار انرژی جهانی و استراتژی‌های تولید فولاد کم‌کربن» را در تالار سینایی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۱برگزار می‌کند. این کارگاه به منظور بررسی اهمیت هیدروژن به عنوان یک حامل انرژی و به‌عنوان خوراک بسیاری از واحدهای فرایندی برپا می‌شود.
هیدروژن در بازار انرژی نقش بسیار مهمی دارد، از این‌رو، شناسایی کاربردهای اصلی هیدروژن و اهمیت نگرش توسعه محور به این ماده از حیث سناریوهای تغییرات اقلیمی، می‌تواند رویکردی توسعه محور در دستیابی به محصولات سبز را فراهم نماید. از سویی دیگر، طرح‌های توسعه‌ای در خصوص استفاده از هیدروژن در صنعت فولاد به صورت کلی در این کارگاه مطرح خواهد شد.