اخبار

دستیابی شرکت فولاد بوتیای ایرانیان به تمدید اعتبار گواهینامه سیستم مدیریت انرژی ISO 50001-2018

۱۷ اسفند ۱۴۰۱

با برگزاری فرآیند میزی خارجی استاندارد مدیریت انرژی، شرکت فولاد بوتیای ایرانیان ضمن تمدید اعتبار گواهینامه خود برای محصول گندله، موفق به توسعه دامنه استاندارد به محصول شمش فولادی گردید. 
به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد بوتیای ایرانیان، فرآیند ممیزی خارجی، اسفندماه ۱۴۰۱ طی ۱۱ روز توسط شرکت SGS صورت گرفت.
این دستاورد ارزشمند بر تمامی کارکنان سازمان مبارک باد.