اخبار

موفقیت شرکت فولاد بوتیای ایرانیان در تمدید اعتبار و ارتقای دامنه گواهینامه‌ سیستم‌های مدیریتی

۱۷ اسفند ۱۴۰۱

موفقیت شرکت فولاد بوتیای ایرانیان در تمدید اعتبار و ارتقای دامنه گواهینامه‌ سیستم‌های:
مدیریت انرژی ISO 50001-2018
کیفیت ISO 9001-2015
محیط‌ زیست ISO14001-2015
ایمنی و بهداشت ISO 45001-2018
آموزش ISO 10015-2019 
و HSE-MS میدکو  
بر تمامی کارکنان شرکت مبارک باد.
 
به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد بوتیای ایرانیان، با برگزاری فرآیند میزی خارجی استانداردهای فوق، شرکت فولاد بوتیای ایرانیان ضمن تمدید اعتبار گواهینامه خود برای محصول گندله، موفق به توسعه دامنه استاندارد به محصول شمش فولادی گردید. 
 فرآیند ممیزی خارجی اسفندماه ۱۴۰۱ طی ۱۱ روز توسط شرکت SGS صورت گرفت.