اخبار

بازدید مدیر عامل محترم شرکت مادر تخصصی میدکو جناب آقای دکتر پورمند از پروژه‌های مجتمع فولاد بوتیای ایرانیان_ مورخ ١۴٠۲/۰۶/۲۰

۲۰ شهريور ۱۴۰۲