اخبار

بازدید جناب آقای عبدالرسول پیشاهنگ، معاون‌ محترم وزیر از پروژه نیروگاه فولاد بوتیای ایرانیان

۲۴ آبان ۱۴۰۲

بازدید جناب آقای عبدالرسول پیشاهنگ، معاون‌ محترم وزیر و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی
 به همراه آقای محمد رمضانی، معاون محترم توسعه طرح‌های شرکت برق حرارتی
 و  آقای روح‌الله اسپنانی مجری محترم طرح نیروگاه های خصوصی
از پروژه نیروگاه فولاد بوتیای ایرانیان