اخبار

برگ زرین دیگری از افتخارات شرکت فولاد بوتیای ایرانیان؛ اخذ تندیس برنزین هشتمین دوره از جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت Management Social Responsibility Award (MSR-Award)

۱۰ بهمن ۱۴۰۲

 با همت و تلاش کلیه همکاران و کارکنان واحدهای مربوطه، این موفقیت با صعود چهار پله‌ای نسبت به سطح سال گذشته محقق شد.