اخبار

بازدید مدیرکل دفترصنایع معدنی وزرات صنعت، معدن و تجارت از مجتمع فولاد بوتیای ایرانیان

۵ خرداد ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد بوتیای ایرانیان روز چهارشنبه مورخ 1400/3/5 جناب آقای امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزرات صنعت، معدن و تجارت، جناب آقای یزدانی مشاور امور معدنی شرکت میدکو  و هیات همراه از کارخانه گندله سازی و پروژه های فولاد سازی و نیروگاه شرکت فولاد بوتیای ایرانیان بازدید بعمل آورده و در جلسه مشترک با مدیران ارشد شرکت فولاد بوتیای ایرانیان در جریان پیشرفت پروژه های جاری شرکت قرار گرفتند.