اخبار

بازدید مدیرکل شرکت مخابرات استان کرمان از مجتمع فولاد بوتیای ایرانیان

۴ مرداد ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد بوتیای ایرانیان روز دوشنبه مورخ 1400/5/4 جناب آقای  مهندس حسینی مدیرکل شرکت مخابرات استان کرمان و معاونین ومدیران ارشد مخابرات استان از مجتمع فولاد بوتیای ایرانیان بازدید بعمل آورده و در جلسه مشترک با جناب آقای دکتر محمدرضا خسروی راد مدیرعامل شرکت فولاد بوتیای ایرانیان و مدیران ارشد این شرکت، در جریان پیشرفت پروژه های شرکت قرار گرفته و در خصوص همکاری موثر در حوزه ICT به بحث و تبادل نظر پرداختند.