تقدیرها

لوح تقدیر و تندیس تلاشگران عرصه صنعت ومعدن

 

 

لوح تقدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان کرمان