مزایده و مناقصه

آگهی مزایده فروش اقلام ضایعات تیوب‌های مسی

تاریخ شروع: 1403/01/19

تاریخ پایان :1403/02/15