مزایده و مناقصه

آگهی مزایده فروش اقلام ضایعات چوبی، روانکار و جامبوبگ‌

تاریخ شروع: 1403/04/18

تاریخ پایان :1403/04/31

شرکت فولاد بوتیای ایرانیان در نظر دارد اقلام ضایعات چوبی، روانکار و جامبوبگ‌های خویش را از طریق مزایده دعوت عمومی، طبق مشخصات مندرج در برگه شرایط و اسناد مناقصه، به فروش رساند.

 متقاضیان محترم می توانند از تاریخ نشر آگهی روزهای دوشنبه یا چهارشنبه در ساعات اداری (9 صبح الی 12 ظهر) تا تاریخ 31/04/1403، با انجام هماهنگی قبلی جهت بازدید اقلام و دریافت برگ شرایط شرکت در مزایده، به واحد امور قراردادهای بازرگانی شرکت فولاد بوتیای ایرانیان واقع در استان کرمان، شهرستان کرمان، کیلومتر 27 کمربندی امام رضا(ع)، مجتمع فولاد بوتیای ایرانیان مراجعه و یا با شماره تلفن 91009200 – 034 داخلی 1253 تماس حاصل فرمایند.

 شرکت فولاد بوتیای ایرانیان در انتخاب متقاضیان برای دعوت به مزایده، اعلام برنده، در رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﻫﺮﯾﮏ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ، لغو یا ابطال مزایده به طور کلی، تجدید مزایده و یا تغییر در شکل اجرای مزایده و محتوای آن ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ؛ و همچنین صرف ارائه پیشنهاد هیچ‌گونه حقی برای پیشنهاد دهنده یا متقاضی ایجاد نخواهد کرد.

 کلیه هزینه های درج آگهی برعهده برنده مزایده می باشد.

 فروش ضایعات به شرح اقلام ذکر شده در جدول ذیل می باشد :

دانلود جدول اقلام

دانلود پیش نویس قرارداد فروش ضایعات شرکت فولاد بوتیای ایرانیان